Formes

El peu humà és una obra d'enginyeria complicada, creant un infinit nombre de diferents talles i formes, la qual cosa dificulta la tasca de dissenyar i fabricar una bota única que calci bé a tots. Per això, en Bestard intentem, en la mesura del possible respectar les diferències dels peus, utilitzant una sèrie de formes diferents, cadascuna d'elles molt ben estudiada perquè cadascuna serveixi per a una gran varietat de morfologies.

Active

Forma estàndar d'amplada mitjana.

Asia

Adaptada a la morfología particular del peu per a certs països com Japó, Korea, Xina, etc.

Bergen

Forma estàndar d'amplada mitja/estàndar d'amplada mitja/mitja-gran.

Best 1

Forma estàndar d'amplada mitja.

Canyon

Forma estàndar d'amplada mitja-gran, amb un plus de volum per a permetrel'us d'escarpins de neopré.

Canyon Lady

Forma estàndard d'amplada mitjana-alta, adequada per a la morfologia de el peu de la dona, amb un plus de volum per permetre l'ús de escarpins de neoprè (una mica menys de volum en comparació amb la forma 'Canyon').

Comfort

Forma estàndar d'amplada mitja-gran.

Europa

Forma estàndar d'amplada mitja / mitja-gran.

Europa H

Forma estàndar d'amplada mitja / mitja-gran, amb un plus de volum a la zona dels dits.

Europa H XW

Forma estàndar d'amplada mitja-gran, amb un plus de volum a la zona dels dits.

Europa XW

Forma estàndar d'amplada mitja-gran.

FF Tech

Forma asimètrica d'amplada mitja / mitja-gran.

#bestardboots

Tag Products

Not found products.