Política de fabricació

A causa de l'externalització generalitzada de la fabricació d'Europa a països amb costos laborals més baixos, molta gent tendeix a associar la fabricació de sabates a les males condicions de treball. Aquest no és el cas de Bestard. Bestard és una empresa familiar tradicional que creu en el valor de la mà d'obra qualificada i que la columna vertebral de l'empresa són els nostres empleats. Per tant, estem orgullosos de poder continuar fabricant els nostres productes a la Unió Europea, on factors com els següents estan protegits i garantits per la llei:

  • La feina es tria lliurement
  • No hi ha discriminació laboral
  • Cap ús del treball infantil
  • Llibertat sindical i dret a la negociació col·lectiva
  • Pagament d’un salari vitalici
  • Horari laboral regulat
  • Condicions de treball segures i saludables
  • Relació laboral vinculant legalment

Per tant, podeu estar segur que les vostres sabates Bestard han estat fabricades per treballadors qualificats i en bones condicions de treball, d’acord amb els nostres valors i garantides per la legislació laboral de la Unió Europea.