Vibram® New Mulaz + EVA + TPU

  • ÚS:
  • COMPOST:
  • Àrea de màxima adherència
  • Tracció
  • Area de Frenada
  • Amortiguació
  • Àrea d'estabilització
  • Vies de drenatge autonetejants

#bestardboots

Tag Products

Not found products.